Årskurs 3

Välkomna till årskurs 3 på Pärlan!

Vi i årskurs 3 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11. 
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C. 
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.


Pärlans personalrum: 018-727 78 99
_____________________________________________

3A 

Klasslärare: Malin Fridqvist
e-post: Malin.Fridqvist@uppsala.se

___________________________________________

3B

Klasslärare: Johanna Morström
e-post:  Johanna.Mostrom@uppsala.se

_____________________________________________

3C

Klasslärare: Johanna Gauffin
e-post: Johanna.Gauffin@uppsala.se

_____________________________________________

Resurslärare knutna till åk 3
Hanna Östlund

Resurser/Fritidshemspersonal knutna till årskurs 3
Tilda Olin-Svensson
Stefan Göransson
Lena Martinsson 
Sofie Andersson Hoff

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 3