Årskurs 3

Välkomna till årskurs 3 på Pärlan!

Vi i årskurs 3 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11. 
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C. 
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.


Pärlans personalrum: 018-727 78 99

2A

Klasslärare: Julia Nyberg
e-post: Julia.Nyberg2@uppsala.se
Resurs: Ingela Johansson 

__________________________________________

2B

Klasslärare: Bissen Haglund 
e-post: Bissen.Eklund@uppsala.se
Resurs: Kenneth Pless 

__________________________________________ 

2C

Klasslärare: Matilda Eklund
e-post: mathilda.eklund@skola.uppsala.se
Resurs: Theresia Elmgren 

__________________________________________

 

 

 

Speciallärare knuten till åk 2 och 3: 
Hanna Östlund & Anna Eriksson

 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 3