Årskurs 3

Välkomna till årskurs 3 på Pärlan!

Vi i årskurs 3 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11. 
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C. 
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.


Pärlans personalrum: 018-727 78 99

__________________________________________ 

3A

Klasslärare: Johanna Morström  
e-post: Johanna.Mostrom@skola.uppsala.se
Resurs: Ann-Sofie Lundqvist & Elham Salamanzadeh

__________________________________________

3B

Klasslärare: Elina Lundberg 
e-post: Elina.Lundberg@skola.uppsala.se
Resurs: Lena Martinsson & Elham Salamanzadeh


__________________________________________ 

3C

Klasslärare: Malin Fridqvist
e-post: Malin.Fridqvist@skola.uppsala.se
Resurs: Karoline Djerf & Elham Salamanzadeh

__________________________________________

Speciallärare knuten till åk 3: Hanna Östlund
e-post: hanna.ostlund@skola.uppsala.se

 

 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 3