Årskurs 3

Välkomna till årskurs 3 på Pärlan!

Vi i årskurs 3 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11. 
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C. 
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.


Pärlans personalrum: 018-727 78 99

3A 

Klasslärare: Elisabeth Sundberg Jansson 
e-post: Elizabeth.Sundberg@uppsala.se
Resurs: Annie Engberg

_____________________________________________

3B

Klasslärare: Eva Lindholm 
e-post: Eva.Lindholm2@uppsala.se
Resurs: Åsa Johansson 

_____________________________________________

3C

Klasslärare: Karin Jonsson 
e-post: Karin.Jonsson3@skola.uppsala.se 
Resurs: Marcus Karlsson 

____________________________________________

Resurslärare knuten till åk 3:
Hanna Östlund 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 3