Årskurs 2

Välkomna till årskurs 2 på Pärlan!

Vi har ett nära samarbete med samlad skoldag/fritidshemmet.

Eleverna arbetar både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar efter gemensamma termins- och lokala pedagogiska planeringar skrivna utifrån Lgr11.
Vi strävar efter att lära känna alla elever och att alla elever ska känna sig trygga med oss vuxna på skolan.

Pärlans personalrum: 018-727 78 99

2A 

Klasslärare: Malin Fridqvist
e-post: Malin.Fridqvist@uppsala.se

___________________________________________

2B

Klasslärare: Johanna Morström
e-post:  Johanna.Mostrom@uppsala.se

_____________________________________________

2C

Klasslärare: Johanna Gauffin
e-post: Johanna.Gauffin@uppsala.se

_____________________________________________


Resurslärare knutna till åk 2
Hanna Östlund

Resurser/Samlad skoldag/Fritidshemspersonal knutna till årskurs 2
Tilda Olin-Svensson

Stefan Göransson
Lena Martinsson 
Sofie Andersson Hoff
Lena Andersson

2 februari 2018