Årskurs 2

Välkomna till årskurs 2 på Pärlan!

Vi i årskurs 2 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11. 
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C. 
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.

Pärlans personalrum: 018-727 78 99

__________________________________________

2 A

Klasslärare: Elizabeth Sundberg 
e-post: elizabeth.sundberg@skola.uppsala.se
Resurs: Annie Engberg 
e-post: annie.engberg@skola.uppsala.se

__________________________________________

2 B

Klasslärare: Eva Lindholm 
e-post: Eva.Lindholm2@uppsala.se
Resurs: Marcus Karlsson 
e-post: marcus.karlsson2@skola.uppsala.se

_____________________________________________

2C

Klasslärare: Karin Jonsson 
e-post: Karin.Jonsson3@skola.uppsala.se 
Klasslärare: Elin Thorsén
e-post: elin.thorsen@skola.uppsala.se
Resurs: Fredrik Karlsson 
e-post: fredrik.karlsson@skola.uppsala.se

__________________________________________ 

Speciallärare knuten till åk 2: Elisabeth Bergström 
e-post: Elisabeth.Bergsrom@skola.uppsala.se

 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 2