Årskurs 2

Välkomna till årskurs 2 på Pärlan!

Vi i årskurs 2 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11. 
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C. 
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.

Pärlans personalrum: 018-727 78 99

_____________________________________________

2A 

Klasslärare: Elisabeth Sundberg Jansson 
e-post: Elizabeth.Sundberg@uppsala.se

_____________________________________________

2B

Klasslärare: Eva Lindholm 
e-post: Eva.Lindholm2@uppsala.se

_____________________________________________

2C

Klasslärare: Karin Jonsson 

e-post: Karin.Jonsson3@skola.uppsala.se 

____________________________________________

Resurslärare:
Caroline Lindström 

Resurser/Fritidshemspersonal knutna till årskurs 2:

Annie Engberg
Josefin Toorell
Jenny Johansson 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 2