Skolpsykolog

Jag heter Victor Lindén och är skolpsykolog på Björklinge och Skuttunge skola.
Mitt arbete består bland annat av utredning, föräldrasamtal och individuella stödkontakter till elever.
E-post: Viktor.Linden@uppsala.se
Tfn: 018-7279088

Uppdaterad: