Slöjd

Välkommen till slöjden på Björklinge och Skuttunge skola
 
Slöjd är ett ämne där eleverna får arbeta praktiskt, kreativt och undersökande med olika material så som trä, metall och textil. 
Slöjden delas in i hårda (trä och metall) och mjuka material (textil) och eleverna arbetar med de olika materialen varannan termin.
 
Besök gärna vår gemensamma slöjdblogg. Här skriver eleverna och lägger upp bilder på sina färdiga slöjdarbeten. På bloggen finner du även instruktionsfilmer och andra spännande slöjdlänkar.
 
Målen med slöjdundervisningen är att:

- utveckla elevernas kreativitet och motorik
- eleverna får kunskaper om olika slags slöjdtekniker, arbetsmetoder och material
- eleverna kan läsa och förstå olika slags arbetsbeskrivningar
- eleverna arbetar ansvarsfullt i en god arbetsmiljö
- väcka elevens intresse för traditionella och nya slöjdtekniker
- eleven kan reflektera över och bedöma sitt eget slöjdarbete
- eleven utvecklar sin förmåga att planera sitt arbete och att lösa praktiska problem i slöjden
- eleverna får handlingsberedskap för vardagslivet

Textilslöjdslärare

Karin Pantefors

Trä- och metallslöjdslärare

Jenny Gripemo
Uppdaterad: