Skola 24

Uppsala kommuns grundskolor och gymnasieskolor använder systemet Skola24 för schema och
frånvarohantering.

Från och med hösten 2020 kan alla vårdnadshavare registrera frånvaro direkt i Skola24.

Inloggning med Bank-ID
Anmäl frånvaro - Uppsala kommun

Har du som vårdnadshavare inte tillgång till Bank-ID kan du kontakta skolan för registrering av aktuell epostadress.
Då ges möjlighet till alternativ inloggning.

I systemet har vårdnadshavare möjlighet att ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar för flera dagar samtidigt eller del av dag.

Fritidshemmet använder skola 24 närvaro för att registrera barnens vistelsetider. För att komma dit loggar du in på samma sätt.


Det går även att ringa in heldagsfrånvaro på tel. 0515–777601.

 

Uppdaterad: