Skola 24

Uppsala kommuns grundskolor och gymnasieskolor använder systemet Skola24 för schema och
frånvarohantering.

Från och med hösten 2020 kan alla vårdnadshavare registrera frånvaro direkt i Skola24.

Inloggning med Bank-ID
 https://uppsala-sso.skola24.se
Alternativ inloggning med användarnamn och lösenord
 https://uppsala.skola24.se
Har du som vårdnadshavare inte tillgång till Bank-ID kan du kontakta skolan för registrering av aktuell epostadress.
Då ges möjlighet till alternativ inloggning.

I systemet har vårdnadshavare möjlighet att ta del av frånvaro och göra Frånvaroanmälningar för flera dagar samtidigt eller del av dag.

Under höstterminen 2020 kommer det finnas en ny Mobilapp för registrering av frånvaro.
Appen är kostnadsfri och stödjer både Android och IOS Appen .
Telefon24
Det går även att ringa in heldagsfrånvaro på tel. 0515–777601.

 

Uppdaterad: