Fritidshem åk 3

Välkommen till Pärlans fritidsehem årskurs 3

Vi som jobbar här heter Ingela Johansson, Kenneth Pless, Karoline Djerf. 
Vi finns med i både skolverksamheten och fritidsverksamheten för att se och finnas till för barnen under hela dagen. Det ger oss en större förståelse för barnen och möjlighet till att bygga starkare band med dem.
Några dagar i veckan har vi även Lena Andersson eller Ebba Hultgren som jobbar hos oss. 

Vi vill att fritidshemmet skall vara ett komplement till skolan. På fritidshemmet lär man med alla sinnen och där är leken den viktigaste delen i vår verksamhet. Barnen har även möjlighet att pyssla och skapa fritt utifrån deras önskemål.

Vi erbjuder många aktiviteter fri lek både inomhus och utomhus, pyssel, spel mm. 1 gång i veckan går vi till skolans gymnastiksal och har olika aktiviteter.

På måndagar har vi vår utflyktsdag. Vi går till närliggande platser runt vår skola. Då ges barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och vistas i skog och mark. Vidare får de kännedom om de anläggningar som finns att tillgå, såsom ishall, sporthall, skid – och pulkabacke samt Sandviksbadet. 

Pärlans fritidshem åk 3

Personal: 
Ingela Johansson
Kenneth Pless
Karoline Djerf
Lena Andersson 
Ebba Hultgren 

11 augusti 2017