Fritidshem förskoleklass

Välkommen till Fritidshemmen för förskoleklasser
Björklinge skolas tre förskoleklasser som alla finns i huset Rubinen.

Fritidshemmet skall vara ett komplement till skolan och vi arbetar efter läroplanen för fritidshemmet. På fritidshemmet lär man med alla sinnen och  vi varvar organiserad verksamhet med den fria leken. 

För oss är det viktigt att vi ser barnet hela dagen, därför har vi samma personal under skoltid och fritidshemstid.

Vi strävar efter att ha tydliga och utvecklingsbara mål för barnens sociala utveckling, därför jobbar vi mycket efter skolans kärnvärderingar Respekt, Ansvar och Medmänsklighet.

Varje onsdag ca. 13.30 - 15.15 går vi på utflykt till närbelägna platser runtom vår skola, detta för att stimulera lek och utevistelse i vår natur. Vi äter då vårt mellanmål ute som består av smörgås och frukt och ibland grillar vi korv eller bakar stompa.

Vissa dagar har vi tillgång skolans gymnastiksal, där leker vi och har roligt.

Rubinens Fritidshem A, B och C

Personal: 
Annica Simonsson
Rose Marie Palm
David Andrade Fuentes
Gustav Lindberg
Signe Lidén

Uppdaterad: