Fritidshem F-1

Björklinge skola har 3 stycken fritidshem riktade till åldrarna förskoleklass/årskurs 1.. Rubinen A, Rubinen B och Smaragden

Vi vill att fritidshemmet skall vara ett komplement till skolan. På fritidshemmet lär man med alla sinnen och där är leken den viktigaste delen i vår verksamhet. Barnen har även möjlighet att pyssla och skapa fritt utifrån deras önskemål.

För oss är det viktigt att vi ser barnet hela dagen, därför har vi samma personal under skoltid och fritidshemstid.

Vi strävar efter att ha tydliga och utvecklingsbara mål för barnens sociala utveckling, därför jobbar vi mycket efter skolans kärnvärderingar Respekt, Ansvar och Medmänsklighet samt efter skolans Likabehandlingsplan.

Varje onsdag ca. 13.30-15.15 går vi på utflykt till närbelägna platser runtom vår skola, detta för att stimulera lek och utevistelse i vår natur. Vi äter då vårt mellanmål ute som består av smörgås och frukt och ibland grillar vi korv eller bakar stompa.

En gång i månaden har vi en gemensam aktivitet på skolgården/gymnastiksalen.

Tisdagar och torsdagar  har vi tillgång skolans gymnastiksal, där leker vi och har kul.

Rubinens Fritidshem A

Personal: 
Annica Simonsson
Kenneth Pless
Linus Boberg
Magnus Berggren

Rubinens fritidshem B

Personal:
Åsa Johansson 
Stefan Göransson
Theresia Elmgren
Elsa Gustafsson

Smaragdens fritidshem

Personal: 
Rose-Marie Palm
Hampus Wåhlander
Ingela Johansson 

Uppdaterad: