Informationsmöte blivande förskoleklass

Välkommen på informationsträff för blivande förskoleklasselever i Skuttunge och Björklinge skolor läsåret 2019-2020 .

Mötet äger rum torsdag 10/1 kl. 18.00 – 19.00 i matsalen på Björklinge skola.

11 december 2018