Länkar till digitalt Informationsmöte blivande förskoleklass

Digitalt informationsmöte via Teams

om förskoleklassen hösten 2021

 

Björklinge skola den 20 maj kl. 18.00

Förskoleklass A: Ska ditt barn börja i Förskoleklass A  Klicka här för att delta i mötet.

Förskoleklass B: Ska ditt barn börja i Förskoleklass B Klicka här för att delta i mötet.

Förskoleklass C: Ska ditt barn börja i Förskoleklass C Klicka här för att delta i mötet.

Välkomna till ett digitalt möte via Teams tillsammans med personalen som ska arbeta i gruppen.

 

Mvh Skolledningen och personalen i förskoleklass
på Björklinge och Skuttunge skolor

17 maj 2021