Välkommen till Pärlans fritidshem åk 2

Vi finns med i både skolverksamheten och fritidsverksamheten för att se och finnas till för barnen under hela dagen. Det ger oss en större förståelse för barnen och möjlighet till att bygga starkare band med dem.

Fritidshemmet skall vara ett komplement till skolan och vi arbetar efter läroplanen för fritidshemmet. På fritidshemmet lär man med alla sinnen och  vi varvar organiserad verksamhet med den fria leken. 

Vi erbjuder många aktiviteter både inomhus och utomhus, skapande, spel, rörelse, lässtunder, natur mm. Minst en gång i veckan går vi till skolans gymnastiksal och har olika aktiviteter.

Varje vecka har vi en utflyktsdag då vi går till närliggande platser runt vår skola. Då ges barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och vistas i skog och mark. Vidare får de kännedom om de anläggningar som finns att tillgå, såsom ishall, sporthall, skid – och pulkabacke samt Sandviksbadet.


Pärlans fritidshem åk 2

Personal: 
Lena Martinsson
Ann-Sofie Lundqvist
Karoline Djerf
Åsa Johansson


Uppdaterad: