Fritidshem åk 2

Välkommen till Pärlans fritidshem åk 2

Vi som jobbar här heter Ingela Johansson, Kenneth Pless, Karoline Djerf, Ellham Salamanzadeh och Theresia Elmgren .
Vi finns med i både skolverksamheten och fritidsverksamheten för att se och finnas till för barnen under hela dagen. Det ger oss en större förståelse för barnen och möjlighet till att bygga starkare band med dem.

Vi vill att fritidshemmet skall vara ett komplement till skolan. På fritidshemmet lär man med alla sinnen och där är leken den viktigaste delen i vår verksamhet. Barnen har även möjlighet att pyssla och skapa fritt utifrån deras önskemål.

Vi erbjuder många aktiviteter fri lek både inomhus och utomhus, pyssel, spel mm. Minst en gång i veckan går vi till skolans gymnastiksal och har olika aktiviteter.

Varje vecka har vi en utflyktsdag då vi går till närliggande platser runt vår skola. Då ges barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och vistas i skog och mark. Vidare får de kännedom om de anläggningar som finns att tillgå, såsom ishall, sporthall, skid – och pulkabacke samt Sandviksbadet.

2-3A måndagar ca. 13.45 – 15.30
2-3B tisdagar ca. 13.45 – 15.30
2-3C torsdagar ca. 13.45 – 15.30

Pärlans fritidshem åk 2

Personal: 
Ann-Sofie Lundqvist
Lena Martinsson 
Karoline Djerf
Elham Salamanzadeh
Jens Eliasson 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshem åk 2