Specialundervisning

I Björklinge skola finns tre specialpedagoger. Varje specialpedagog är knuten till flera klasser och deltar ofta i klasskonferenser, elevhälsomöten och utvecklingssamtal.        

Den specialpedagogiska verksamheten ska

  • bidra till att elever i behov av särskilt stöd upptäcks så tidigt som möjligt och får rätt stöd i form av undervisning och anpassning
  • verka för inkludering av elever i behov av särskilt stöd
  • tillföra fördjupat pedagogiskt kunnande till arbetslagen

De specialpedagogiska insatserna ges som stöd till enskilda elever i korta intensiva pass eller till mindre grupper av elever. Stödet kan också ges i form av pedagogisk handledning till lärare och/eller assistent. Specialundervisning eller handledning kan ges under en längre eller kortare period.

Kompensatoriska åtgärder är viktiga för eleverna i klassrumssituationen. Det kan vara att få lyssna till inspelade texter, skriva på dator eller annat skrivverktyg eller att få anpassade arbetsuppgifter. Skolan har tecknat avtal med Inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har tillgång till inlästa läromedel.

Det finns även möjlighet att få specialidrott vid behov.

Kontaktuppgifter hittar ni under respektive årskurs

Uppdaterad: