Musik

Lisa Kirwan är musiklärare för Björklinge skola årskurs 1-5. 

 
E-post: lisa.kirwan@skola.uppsala.se   
Youtube och twitter: sök på ”musikbjorklinge” 
 

 
Musikundervisningens syfte enligt LGR 11 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 

  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer 

  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 

Översiktsplan 
Konkretiserade kunskapsmål finns i skolans Röda Tråden-dokument men har även sammanställts för ämnet musik genom en Översiktsplan för årskurs 1-5. Här förtydligas vilka kunskapsmål som bedöms för respektive termin och för respektive förmåga; Sjunga, Spela, Skapa, Analysera & samtala. 

Uppdaterad: