Musik

Jag som har musiklektionernai årskurs 1 heter Karin Jonsson.

Musiken:

  • hittar man i alla kulturer
  • berör oss människor på många olika vis
  • används i olika sammanhang
  • har olika betydelse för oss människor
  • har en viktig funktion i vår sociala gemenskap

Musikundervisningens syfte enligt LGR 11

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • spela och sjunga i olika musikaliska  former och genrer
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Åk 1 (40 min/vecka)

SÅNG:
Sånger av olika slag, unison och växelsång, ibland knutna till teman, årstider m.m.

SPEL:
Olika rytminstrument, variera rytm klang och dynamik
Pulsträning

MUSIKSYMBOLER:
Tecken fixerade i rörelse.

SKAPANDE:
Mycket enkelt musikskapande gemensamt med utgångspunkt från bild/text.
Improvisation och imitation med röst och instrument.
Danslekar och rörelsesånger, dramatisering av sånger, ljudsagor.

MUSIKENS SAMMANHANG OCH FUNKTION
Prata om vad musiken kan väcka för tankar och känslor, bilder och associationer.
Musik som knyter an till elevernas vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

 

 

31 augusti 2017