Musik

Jag som har musiklektionerna på Björklinge skola heter Lisa Kirwan.
mail: Lisa.Kirwan@uppsala.se

Musiken:

  • hittar man i alla kulturer
  • berör oss människor på många olika vis
  • används i olika sammanhang
  • har olika betydelse för oss människor
  • har en viktig funktion i vår sociala gemenskap

Musikundervisningens syfte enligt LGR 11

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • spela och sjunga i olika musikaliska  former och genrer
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Terminsplanering År 2 (40 min/vecka)

SÅNG:
Sånger av olika slag, unison, kanon  och växelsång, ibland knutna till teman, årstider m.m.
Använda rösten med variation av rytm, klang, dynamik och tonhöjd.

SPEL:
Tonrör
Olika rytminstrument , variera rytm klang och dynamik.
Ackordet D på ukulele.
Enkelt melodispel på ukulele.
Klangspel
Pulsträning

MUSIKSYMBOLER:
Tecken fixerade i rörelse. Enkel bekantskap med fjärdedelar och åttondelar.

SKAPANDE:
Mycket enkelt musikskapande gemensamt med utgångspunkt från bild/text.
Improvisation med röst och instrument..
Danslekar och rörelsesånger, dramatisering av sånger, ljudsagor

MUSIKENS SAMMANHANG OCH FUNKTION
Prata om vad musiken kan väcka för tankar och känslor, bilder och associationer.
Musik som knyter an till elevernas vardagliga och högtidliga sammanhang.

15 augusti 2016